Dự án

Bất động sản - Khu dân cư

Công an xã Hoàng Nông, Đại Từ, Thái Nguyên

Bất động sản - Khu dân cư • 24/02/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Bất động sản - Khu dân cư • 05/01/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND Xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái nguyên

Bất động sản - Khu dân cư • 05/01/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND Xã Quảng Giao, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa

Bất động sản - Khu dân cư • 23/12/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND xã Nam Đà, huyện Krông Nô, Đắk Nông

Bất động sản - Khu dân cư • 23/12/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

Chung Cư Orient Plaza Tân Phú - TP HCM

Dự án triển khai lắp đặt FPT Camera SME...

Bất động sản - Khu dân cư • 20/04/2022