Ứng dụng quản trị

Giám sát, quản lý từ xa thông qua ứng dụng quản trị đa nền tảng

Xem đa nền tảng

Quản lý thiết bị

Phân quyền người dùng

Xem đa nền tảng

Xem camera đa nền tảng trên Mobile, Tablet, Desktop

Mobile

Tablet

Desktop

Tivi

Quản lý thiết bị

Quản lý thiết bị camera và người dùng từ nhiều địa điểm khác nhau

Phân quyền người dùng

Phân quyền người dùng và quyền chia sẻ quyền truy cập tới từng mắt camera

Tải ứng dụng FPT Camera cho Mobile, Tablet & PCs

Ứng dụng quản trị FPT Camera có sẵn trên kho ứng dụng Google Play, App Store và ứng dụng eFPT Camera cho PCs