Ứng dụng quản trị tập trung đa nền tảng FPT Camera

Dễ dàng sử dụng mà không cần kiến thức chuyên môn, kết nối và quản lý cả hệ thống camera, thiết bị IoT quy mô lớn

Quản lý đa nền tảng

Dashboard, thống kê AI

An toàn, bảo mật

Quản lý đa nền tảng

Xem camera đa nền tảng trên Mobile, Tablet, Desktop

Mobile

Tablet

Desktop

Tivi

Dashboard, thống kê AI

Đếm lưu lượng khách - Nhận diện khách VIP - Điểm danh thông minh - Cảnh báo xâm nhập

An toàn, bảo mật

Xác thực 2FA bằng mã OTP - Giao tiếp với hệ thống bằng giao thức HTTPS/TLS - Mở khóa ứng dụng bằng sinh trắc học

Tải ứng dụng FPT Camera cho Mobile, Tablet & PCs

Ứng dụng quản trị FPT Camera có sẵn trên kho ứng dụng Google Play, App Store và ứng dụng eFPT Camera cho PCs