Nhà hàng - Khách sạn

Meliá Resort Đà Nẵng: Bước Tiến Đột Phá với Hệ Thống An Ninh Hiện Đại

Nhà hàng - Khách sạn • 17/01/2024

Meliá Resort Đà Nẵng tiên phong với 60 Camera FPT, Gói Cloud 14 ngày, tối ưu hóa an ninh và chi phí. Sự hòa nhập hiện đại, bảo vệ tối đa cho khách hàng và tài sản.

Mũi Dinh Cowboy Village, Ninh Thuận

Nhà hàng - Khách sạn • 28/11/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

Homestay Mỹ Duyên Vũng Tàu

Nhà hàng - Khách sạn • 23/11/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

Meliá Resort Đà Nẵng: Bước Tiến Đột Phá với Hệ Thống An Ninh Hiện Đại

Meliá Resort Đà Nẵng tiên phong với 60 C...

Nhà hàng - Khách sạn • 17/01/2024

Bar Roxxy Lounge - Đồng Nai

Bar Roxxy Lounge - Đồng Nai: Trang bị hệ...

Nhà hàng - Khách sạn • 06/10/2023

Mũi Dinh Cowboy Village, Ninh Thuận

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Nhà hàng - Khách sạn • 28/11/2022

Homestay Mỹ Duyên Vũng Tàu

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Nhà hàng - Khách sạn • 23/11/2022