Dự án

Trường học - Bệnh viện

Trường mầm non Thị Trấn Đô Lương - Nghệ An

Trường học - Bệnh viện • 27/03/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

Fschool Bắc Ninh

Trường học - Bệnh viện • 09/03/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

Trường mầm non sinh thái Cộng Đồng Hạnh Phúc

Trường học - Bệnh viện • 02/02/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

Trường Phổ thông Liên cấp FPT Bắc Ninh (FPT Schools)

Trường học - Bệnh viện • 01/12/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

THCS An Trung Chánh - Huế

Trường học - Bệnh viện • 23/11/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

Trường mầm non Thị Trấn Đô Lương - Nghệ An

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Trường học - Bệnh viện • 27/03/2023

Fschool Bắc Ninh

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Trường học - Bệnh viện • 09/03/2023

Trường mầm non sinh thái Cộng Đồng Hạnh Phúc

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Trường học - Bệnh viện • 02/02/2023

Trường Phổ thông Liên cấp FPT Bắc Ninh (FPT Schools)

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Trường học - Bệnh viện • 01/12/2022

THCS An Trung Chánh - Huế

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Trường học - Bệnh viện • 23/11/2022

THCS An Lương Đông - Huế

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Trường học - Bệnh viện • 23/11/2022

Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Yên Dũng - Bắc Giang

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Trường học - Bệnh viện • 15/09/2022

Trường THCS FPT Cần Thơ

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho giáo viê...

Trường học - Bệnh viện • 20/04/2022

Bệnh viện Cái Răng - Cần Thơ

Vừa mới ra mắt, giải pháp giám sát an ni...

Trường học - Bệnh viện • 20/04/2022