Dự án

Bất động sản - Khu dân cư

Khu đô thị công nghệ FPT City Đà Nẵng

Bất động sản - Khu dân cư • 24/11/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

Lắp đặt FPT Camera tại UBND xã Dun, huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai

Bất động sản - Khu dân cư • 22/11/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND xã Quảng Đức, Quảng Xương, Thanh Hóa

Bất động sản - Khu dân cư • 20/11/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

Cà Mau nhân rộng hệ thống FPT Camera cho chính quyền và doanh nghiệp tại địa phương

Bất động sản - Khu dân cư • 20/11/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho chính quyền và doanh nghiệp tại địa phương nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Bất động sản - Khu dân cư • 17/11/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

Khu đô thị công nghệ FPT City Đà Nẵng

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 24/11/2022

Lắp đặt FPT Camera tại UBND xã Dun, huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 22/11/2022

UBND xã Quảng Đức, Quảng Xương, Thanh Hóa

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 20/11/2022

Cà Mau nhân rộng hệ thống FPT Camera cho chính quyền và doanh nghiệp tại địa phương

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 20/11/2022

UBND xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 17/11/2022

UBND Xã Mỹ thịnh, Huyện Mỹ lộc, Tỉnh Nam Định

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 17/11/2022

Lắp đặt hơn 250 mắt FPT Camera cho UBND xã, phường tại tỉnh Thanh Hóa

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 20/09/2022

Biệt thự tư nhân - Bình Thạnh, TP HCM

Với mục đích đảm bảo an toàn an ninh tuy...

Bất động sản - Khu dân cư • 20/04/2022

Chung cư TBC 03 - Thái Nguyên

Giải pháp giám sát an ninh linh hoạt FPT...

Bất động sản - Khu dân cư • 20/04/2022