Dự án

Bất động sản - Khu dân cư

Công an xã Hoàng Nông, Đại Từ, Thái Nguyên

Bất động sản - Khu dân cư • 24/02/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Bất động sản - Khu dân cư • 05/01/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND Xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái nguyên

Bất động sản - Khu dân cư • 05/01/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND Xã Quảng Giao, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa

Bất động sản - Khu dân cư • 23/12/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND xã Nam Đà, huyện Krông Nô, Đắk Nông

Bất động sản - Khu dân cư • 23/12/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

Ủy ban nhân dân Xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 15/03/2023

Chợ Xép - Huế

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 09/03/2023

Ủy ban nhân dân xã Châu Minh

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 09/03/2023

Ủy ban nhân dân phường Mộ Lao

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 09/03/2023

Công an xã Hoàng Nông, Đại Từ, Thái Nguyên

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 24/02/2023

Xã Đặng Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 02/02/2023

xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 05/01/2023

UBND Xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái nguyên

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 05/01/2023

UBND Xã Quảng Giao, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 23/12/2022