Dự án

Bất động sản - Khu dân cư

Công an xã Hoàng Nông, Đại Từ, Thái Nguyên

Bất động sản - Khu dân cư • 24/02/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Bất động sản - Khu dân cư • 05/01/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND Xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái nguyên

Bất động sản - Khu dân cư • 05/01/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND Xã Quảng Giao, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa

Bất động sản - Khu dân cư • 23/12/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND xã Nam Đà, huyện Krông Nô, Đắk Nông

Bất động sản - Khu dân cư • 23/12/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND xã Nam Đà, huyện Krông Nô, Đắk Nông

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 23/12/2022

Khu dân cư phường Hải Tân - TP. Hải Dương

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 19/12/2022

Doanh nghiệp tại khu đô thị Long Vân phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 07/12/2022

Ủy ban nhân dân phường Nghi Thuỷ - Nghệ An

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 06/12/2022

Khu đô thị công nghệ FPT City Đà Nẵng

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 24/11/2022

UBND xã Dun, huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 22/11/2022

UBND xã Quảng Đức, Quảng Xương, Thanh Hóa

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 20/11/2022

Cà Mau nhân rộng hệ thống FPT Camera cho chính quyền và doanh nghiệp tại địa phương

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 20/11/2022

UBND xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 17/11/2022