Dự án

Bất động sản - Khu dân cư

UBND Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Bất động sản - Khu dân cư • 16/08/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND Xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng

Bất động sản - Khu dân cư • 24/07/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

Tổ 8 Phường Tô Hiệu Thành Phố Sơn La

Bất động sản - Khu dân cư • 04/07/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND Xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Bất động sản - Khu dân cư • 27/06/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Bất động sản - Khu dân cư • 27/06/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

FPT Plaza 2 - Đà Nẵng

FPT Plaza 2 - Đà Nẵng: Sự hiện diện của...

Bất động sản - Khu dân cư • 18/04/2023

Ủy ban nhân dân Xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

Ủy ban nhân dân Xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lươ...

Bất động sản - Khu dân cư • 15/03/2023

Chợ Xép - Huế

Chợ Xép - Huế: Trang bị hệ thống giám sá...

Bất động sản - Khu dân cư • 09/03/2023

Ủy ban nhân dân xã Châu Minh

Ủy ban nhân dân xã Châu Minh: Trang bị h...

Bất động sản - Khu dân cư • 09/03/2023

Ủy ban nhân dân phường Mộ Lao

Ủy ban nhân dân phường Mộ Lao: Trang bị...

Bất động sản - Khu dân cư • 09/03/2023

Công an xã Hoàng Nông, Đại Từ, Thái Nguyên

Công an xã Hoàng Nông, Đại Từ, Thái Nguy...

Bất động sản - Khu dân cư • 24/02/2023

Xã Đặng Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

Xã Đặng Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An: Tr...

Bất động sản - Khu dân cư • 02/02/2023

xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dư...

Bất động sản - Khu dân cư • 05/01/2023

UBND Xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái nguyên

UBND Xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh T...

Bất động sản - Khu dân cư • 05/01/2023