Dự án

Bất động sản - Khu dân cư

Khu phố 2, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Bất động sản - Khu dân cư • 06/11/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Bất động sản - Khu dân cư • 03/11/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Bất động sản - Khu dân cư • 16/08/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND Xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng

Bất động sản - Khu dân cư • 24/07/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

Tổ 8 Phường Tô Hiệu Thành Phố Sơn La

Bất động sản - Khu dân cư • 04/07/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

Khu phố 2, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 06/11/2023

UBND xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 03/11/2023

UBND Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 16/08/2023

UBND Xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 24/07/2023

Tổ 8 Phường Tô Hiệu Thành Phố Sơn La

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 04/07/2023

UBND Xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 27/06/2023

UBND xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 27/06/2023

UBND phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

UBND phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà...

Bất động sản - Khu dân cư • 19/06/2023

UBND xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội

UBND xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội; Tr...

Bất động sản - Khu dân cư • 06/06/2023