Dự án

Bất động sản - Khu dân cư

UBND xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội

Bất động sản - Khu dân cư • 06/06/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND xã Quảng Tiến - Đắk Lắk

Bất động sản - Khu dân cư • 22/05/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Bất động sản - Khu dân cư • 08/05/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

FPT Plaza 2 - Đà Nẵng

Bất động sản - Khu dân cư • 18/04/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

Công an xã Hoàng Nông, Đại Từ, Thái Nguyên

Bất động sản - Khu dân cư • 24/02/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 06/06/2023

UBND xã Quảng Tiến - Đắk Lắk

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 22/05/2023

UBND xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 08/05/2023

FPT Plaza 2 - Đà Nẵng

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 18/04/2023

Ủy ban nhân dân Xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 15/03/2023

Chợ Xép - Huế

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 09/03/2023

Ủy ban nhân dân xã Châu Minh

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 09/03/2023

Ủy ban nhân dân phường Mộ Lao

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 09/03/2023

Công an xã Hoàng Nông, Đại Từ, Thái Nguyên

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 24/02/2023