Dự án

Bất động sản - Khu dân cư

Công an xã Hoàng Nông, Đại Từ, Thái Nguyên

Bất động sản - Khu dân cư • 24/02/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Bất động sản - Khu dân cư • 05/01/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND Xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái nguyên

Bất động sản - Khu dân cư • 05/01/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND Xã Quảng Giao, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa

Bất động sản - Khu dân cư • 23/12/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND xã Nam Đà, huyện Krông Nô, Đắk Nông

Bất động sản - Khu dân cư • 23/12/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND Xã Mỹ thịnh, Huyện Mỹ lộc, Tỉnh Nam Định

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 17/11/2022

Lắp đặt hơn 250 mắt FPT Camera cho UBND xã, phường tại tỉnh Thanh Hóa

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 20/09/2022

UBND Phường Quảng Tâm - Thanh Hóa

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 16/09/2022

UBND xã Quảng Khê - Thanh Hoá

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 16/09/2022

Nhà văn hoá Khuất Duy Tiến - Hà Nội

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 16/09/2022

Ủy ban nhân dân phường Quảng Cư - Thanh Hoá

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 16/09/2022

Ủy Ban Nhân Dân Xã Lâm Động - Thủy Nguyên - Hải Phòng

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 15/09/2022

Biệt thự tư nhân - Bình Thạnh, TP HCM

Với mục đích đảm bảo an toàn an ninh tuy...

Bất động sản - Khu dân cư • 20/04/2022

Chung cư TBC 03 - Thái Nguyên

Giải pháp giám sát an ninh linh hoạt FPT...

Bất động sản - Khu dân cư • 20/04/2022