FPT VMSmart
Quản trị tập trung trên đa nền tảng

Ứng dụng dễ dàng sử dụng mà không cần kiến thức chuyên môn, kết nối và quản lý cả hệ thống camera, thiết bị IoT quy mô lớn

Quản lý đa nền tảng

Dashboard, thống kê AI

An toàn, bảo mật

Quản lý đa nền tảng

Xem camera đa nền tảng trên Mobile, Tablet, Desktop

Mobile

Tablet

Desktop

Tivi

Dashboard, thống kê AI

Đếm lưu lượng khách - Nhận diện khách VIP - Điểm danh thông minh - Cảnh báo xâm nhập

An toàn, bảo mật

Xác thực bảo mật an toàn 2 lớp bằng mã OTP Giao tiếp với hệ thống giao thức HTTPS/TLS Mở khóa ứng dụng bằng sinh trắc học

Tải ứng dụng FPT VMSmart cho Mobile, Tablet & PCs

Ứng dụng quản trị FPT VMSmart có sẵn trên kho ứng dụng Google Play, App Store và ứng dụng eFPT VMSmart cho PCs