Dự án

Trường học - Bệnh viện

Bệnh viên đa khoa Thiện Nhân - Bắc Ninh

Trường học - Bệnh viện • 20/06/2023

Bệnh viện đa khoa Thiện Nhân - Bắc Ninh: Giám sát an ninh, an toàn trong môi trường y tế quan trọng

Trường mầm non Thị Trấn Đô Lương - Nghệ An

Trường học - Bệnh viện • 27/03/2023

Trường mầm non Thị Trấn Đô Lương - Nghệ An: Bảo vệ trẻ em và môi trường học tập an toàn bằng camera an ninh

Fschool Bắc Ninh

Trường học - Bệnh viện • 09/03/2023

Fschool Bắc Ninh: Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera nhằm đảm bảo an ninh cho môi trường giáo dục chất lượng cao

Trường mầm non sinh thái Cộng Đồng Hạnh Phúc

Trường học - Bệnh viện • 02/02/2023

Trường mầm non sinh thái Cộng Đồng Hạnh Phúc: Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera nhằm bảo vệ trẻ em và tạo môi trường học tập an lành

Trường Phổ thông Liên cấp FPT Bắc Ninh (FPT Schools)

Trường học - Bệnh viện • 01/12/2022

Trường Phổ thông Liên cấp FPT Bắc Ninh (FPT Schools): An toàn và bảo mật trong môi trường giáo dục phát triển

Bệnh viện Cái Răng - Cần Thơ

Vừa mới ra mắt, giải pháp giám sát an ni...

Trường học - Bệnh viện • 20/04/2022

Khu cách ly tập trung Huế

FPT Camera đồng hành cùng bác sĩ, bệnh n...

Trường học - Bệnh viện • 19/04/2022