Tất cả dự án

Lắp đặt hơn 250 mắt FPT Camera cho UBND xã, phường tại tỉnh Thanh Hóa

Bất động sản - Khu dân cư • 20/09/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND Phường Quảng Tâm - Thanh Hóa

Công ty - Văn Phòng • 16/09/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND xã Quảng Khê - Thanh Hoá

Công ty - Văn Phòng • 16/09/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

Nhà văn hoá Khuất Duy Tiến - Hà Nội

Công ty - Văn Phòng • 16/09/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

Công ty cơ khí chế tạo máy và cơ điện xây dựng Thủy Lợi - Hải Dương

Công ty - Văn Phòng • 16/09/2022

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

Lắp đặt hơn 250 mắt FPT Camera cho UBND xã, phường tại tỉnh Thanh Hóa

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 20/09/2022

UBND Phường Quảng Tâm - Thanh Hóa

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Công ty - Văn Phòng • 16/09/2022

UBND xã Quảng Khê - Thanh Hoá

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Công ty - Văn Phòng • 16/09/2022

Nhà văn hoá Khuất Duy Tiến - Hà Nội

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Công ty - Văn Phòng • 16/09/2022

Công ty cơ khí chế tạo máy và cơ điện xây dựng Thủy Lợi - Hải Dương

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Công ty - Văn Phòng • 16/09/2022

Ủy ban nhân dân phường Quảng Cư - Thanh Hoá

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Công ty - Văn Phòng • 16/09/2022

Chuỗi nhà hàng Bia - Hà Nội

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Chuỗi cửa hàng bán lẻ • 15/09/2022

Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Yên Dũng - Bắc Giang

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Trường học - Bệnh viện • 15/09/2022

Ủy Ban Nhân Dân Xã Lâm Động - Thủy Nguyên - Hải Phòng

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Công ty - Văn Phòng • 15/09/2022