Dự án

Tất cả dự án

UBND xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội

Bất động sản - Khu dân cư • 06/06/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trường học - Bệnh viện • 26/05/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

Bar Roxxy Lounge - Đồng Nai

Trường học - Bệnh viện • 23/05/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND xã Quảng Tiến - Đắk Lắk

Bất động sản - Khu dân cư • 22/05/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Bất động sản - Khu dân cư • 08/05/2023

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT Camera cho khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực

UBND xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 06/06/2023

UBND phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Trường học - Bệnh viện • 26/05/2023

Bar Roxxy Lounge - Đồng Nai

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Trường học - Bệnh viện • 23/05/2023

UBND xã Quảng Tiến - Đắk Lắk

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 22/05/2023

UBND xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 08/05/2023

FPT Plaza 2 - Đà Nẵng

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 18/04/2023

Trường mầm non Thị Trấn Đô Lương - Nghệ An

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Trường học - Bệnh viện • 27/03/2023

Ủy ban nhân dân Xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Bất động sản - Khu dân cư • 15/03/2023

Xưởng sản xuất bật lửa Long Hoa - Lạng Sơn

Trang bị hệ thống giám sát an ninh FPT C...

Nhà xưởng - Công trình • 15/03/2023