Thời hạn sử dụng Cloud của Camera có bị ràng buộc với thời hạn sử dụng Internet không?

Chào mừng bạn đến đến trang Hỗ trợ

Để được cập nhật những thông tin mới nhất từ FPT Camera

Thời hạn sử dụng Cloud của Camera có bị ràng buộc với thời hạn sử dụng Internet không?

Thời hạn sử dụng Cloud của Camera Không bị ràng buộc với thời hạn sử dụng Internet

Bởi hợp đồng Camera và hợp đồng Internet là 2 hợp đồng khác nhau, nên 2 thời hạn là độc lập với nhau