Phát hiện con người

Chào mừng bạn đến đến trang Hỗ trợ

Để được cập nhật những thông tin mới nhất từ FPT Camera

Phát hiện con người

Tính năng phát hiện con người của FPT Camera sử dụng công nghệ nhận dạng hình ảnh tiên tiến để hỗ trợ phát hiện và phân biệt được giữa người và vật. Khi có sự xuất hiện của con người trong khu vực được giám sát, FPT Camera tự động gửi thông báo cho bạn, giúp bạn nắm bắt và phản ứng kịp thời đối với mọi hoạt động xảy ra.

Kết hợp với tính năng khoanh vùng cảnh báo của FPT Camera cho phép bạn xác định những vùng quan trọng và đặt ngưỡng cảnh báo cụ thể. Bạn có thể thiết lập các khu vực nhạy cảm và đặt các thông số để chỉ nhận được cảnh báo khi có người hoặc hoạt động xảy ra trong những khu vực này. Điều này giúp bạn tập trung vào những vùng quan trọng nhất và giảm thiểu cảnh báo không cần thiết.