Phần cứng FPT Camera được bảo hành trong bao lâu?

Chào mừng bạn đến đến trang Hỗ trợ

Để được cập nhật những thông tin mới nhất từ FPT Camera

Phần cứng FPT Camera được bảo hành trong bao lâu?

Thời gian bảo hành sản phẩm FPT Camera là 24 tháng kể từ ngày bàn giao Camera cho khách hàng (ngày bàn giao được ghi nhận tại biên bản nghiệm thu, thông báo hoàn tất triển khai). Mỗi Camera sẽ có số seri, số MAC hoặc được quản lý bằng SĐT để ghi nhận thông tin thời hạn bảo hành của thiết bị.