Nếu dùng mạng không phải của FPT có lắp được FPT Camera không?

Chào mừng bạn đến đến trang Hỗ trợ

Để được cập nhật những thông tin mới nhất từ FPT Camera

Nếu dùng mạng không phải của FPT có lắp được FPT Camera không?

Có thể lắp được

Hiện tại FPT Camera có thể lắp được trên đường truyền mạng không phải của FPT