Nếu Camera đang sử dụng mà hết hạn đường truyền Internet mà hạn Cloud vẫn còn thì còn xem được Camera không?

Chào mừng bạn đến đến trang Hỗ trợ

Để được cập nhật những thông tin mới nhất từ FPT Camera

Nếu Camera đang sử dụng mà hết hạn đường truyền Internet mà hạn Cloud vẫn còn thì còn xem được Camera không?

Không xem được

Vì muốn dữ liệu đẩy lên Cloud thì phải có đường truyền Internet.