Nếu Camera đang sử dụng mà hết hạn đường truyền Internet mà hạn Cloud vẫn còn thì còn xem được Camera không?

Chào mừng bạn đến đến trang Hỗ trợ

Để được cập nhật những thông tin mới nhất từ FPT Camera

Nếu Camera đang sử dụng mà hết hạn đường truyền Internet mà hạn Cloud vẫn còn thì còn xem được Camera không?

FPT Camera là dòng camera IP đồng bộ trực tiếp dữ liệu camera đã được mã hóa về Cloud Server bằng kết internet, trường hợp đường truyền Internet xảy ra sự cố thì Camera không thể đồng bộ về server được, Tuy nhiên sau khi kết nối internet được khắc phục KH có thể xem lại dữ liệu trong 24h tính từ khi có internet trở lại với công nghệ ANR, tuy nhiên dữ liệu này chỉ tồn tại trong 24h, khách hàng có thể xem lại và tải về dữ liệu trong thời gian đó.