Nếu Camera hết hạn Cloud, khách hàng còn sử dụng được Camera không?

Chào mừng bạn đến đến trang Hỗ trợ

Để được cập nhật những thông tin mới nhất từ FPT Camera

Nếu Camera hết hạn Cloud, khách hàng còn sử dụng được Camera không?

FPT camera cần có Cloud để có thể tiếp tục hoạt động trong trường hợp khách hàng hết hạn cloud và trong trong thời gian đợi khách hàng gia hạn, Hệ thống sẽ tự động chuyển sang gói cloud Basic gói này sẽ ko lưu dữ liệu và chỉ cho phép xem Live mỗi ngày 5 lần, thời hạn gói là 2 tháng, sau 2 tháng nếu khách hàng không gia hạn cloud sẽ không xem được Camera.