Nếu Camera hết hạn Cloud, khách hàng còn sử dụng được Camera không?

Chào mừng bạn đến đến trang Hỗ trợ

Để được cập nhật những thông tin mới nhất từ FPT Camera

Nếu Camera hết hạn Cloud, khách hàng còn sử dụng được Camera không?

Không. Khách hàng cần đăng ký gia hạn Cloud để tiếp tục sử dụng dịch vụ của FPT Camera.

Liên hệ tới chúng tôi để gia hạn Cloud TẠI ĐÂY