Khách hàng có thể chỉ sử dụng 1 trong 2 sản phẩm: hoặc chỉ Camera, hoặc chỉ Cloud của FPT Camera có được không?

Chào mừng bạn đến đến trang Hỗ trợ

Để được cập nhật những thông tin mới nhất từ FPT Camera

Khách hàng có thể chỉ sử dụng 1 trong 2 sản phẩm: hoặc chỉ Camera, hoặc chỉ Cloud của FPT Camera có được không?

Không sử dụng được

FPT Camera sử dụng giải pháp lưu trữ trên Cloud Server nên cần có Cloud mới có thể hoạt động được mỗi thiết bị sẽ kích hoạt cũng một gói Cloud và lưu trữ độc lập với các Camera khác trong hệ thống.

FPT Camera có 5 lựa chọn gói dịch vụ Cloud: 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 14 ngày, 30 ngày đáp ứng đa dạng về nhu cầu lưu trữ thông tin của khách hàng. Chi tiết về gói dịch vụ Cloud của FPT Camera xem tại Cloud Camera