Camera giám sát an ninh lưu được bao nhiêu ngày?

Chào mừng bạn đến đến trang Hỗ trợ

Để được cập nhật những thông tin mới nhất từ FPT Camera

Camera giám sát an ninh lưu được bao nhiêu ngày?

Nếu bạn muốn lưu trữ khoảnh khắc Cloud trong vòng 1 ngày (22k/tháng), 3 ngày (33k/tháng), 7 ngày (55k/tháng), 14 ngày (88k/tháng) và 30 ngày (125k/tháng) (Được miễn phí bảo trì camera trọn đời)

Nếu bạn muốn lưu trữ full cả ngày Cloud trong vòng 1 ngày (44k/tháng), 3 ngày (66k/tháng), 7 ngày (99k/tháng), 14 ngày (165k/tháng) và 30 ngày (245k/tháng) (Được miễn phí bảo trì camera trọn đời).  
Chi tiết tất cả các gói Cloud: Tại đây