ANR Camera là gì?

Chào mừng bạn đến đến trang Hỗ trợ

Để được cập nhật những thông tin mới nhất từ FPT Camera

ANR Camera là gì?

Tính năng ANR Camera cho phép hệ thống tự động lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ đệm của Camera FPT khi mất kết nối mạng trong 24h. Khi kết nối được khôi phục, NVR sẽ tự động lấy dữ liệu lưu trữ trên camera và lưu trữ dữ liệu trên điện toán đám mây Cloud, đồng thời cập nhật với dữ liệu mới nhận được tại thời điểm hiện tại của camera.