Chính sách bảo hành thiết bị

Quy định chung:

Áp dụng chính sách bảo hành thiết bị với nguyên nhân lỗi/hỏng được xác định do lỗi của nhà sản xuất.

Thiết bị đổi bảo hành là thiết bị cũ tương đương đúng chủng loại (thiết bị có thể tái sử dụng, đã được kiểm tra chất lượng đầy đủ theo quy định của Công ty).

Trường hợp trong kho hết thiết bị cũ, bảo hành bằng thiết bị mới phải có xác nhận của BGĐ chi nhánh.

Thời hạn bảo hành tính từ thời điểm Camera được kích hoạt gói dịch vụ Cloud lần đầu tiên trên hệ thống.

Thiết bịNội dung
 Camera IQ2, Play, IQ2S- Bảo hành 24 tháng.
- Đổi mới trong vòng 30 ngày sau khi kích hoạt, sau 30 ngày đổi thiết bị đã qua sử dụng, thu hồi thiết bị/linh kiện cũ.
Adaptor (Nguồn)- Bảo hành 3 tháng.
- Đổi mới trong vòng 7 ngày sau khi kích hoạt, sau 7 ngày đổi thiết bị đã qua sử dụng, thu hồi thiết bị/linh kiện cũ.

Lưu ý:

Thiết bị thu hồi phải trùng với địa chỉ MAC/Serial Number được ghi nhận trên hệ thống. Chấp nhận thiết bị đã hư/hỏng.

Khi thu hồi thiết bị cần hướng dẫn Khách hàng xóa địa chỉ MAC/Serial Number của thiết bị thu hồi trong ứng dụng (App) FPT Camera. Dữ liệu cũ sẽ bị xóa tại thời điểm làm giao dịch bảo hành thiết bị. Khách hàng có trách nhiệm sao lưu dữ liệu trên thiết bị cá nhân (điện thoại, máy tính, …) trước khi thực hiện giao dịch.

Trường hợp kho của chi nhánh hết thiết bị Camera Outdoor, Camera Indoor thực hiện điều chuyển thiết bị từ kho đơn vị khác. Trường hợp không thể điều chuyển từ kho đơn vị khác được đổi bảo hành tương ứng sang thiết bị Camera IQ2S, IQ2.